Dokumenthantering


 

Fire Safety Resource har valt M-Files programvara för dokumenthantering.

M-Files har funktioner som:

  • Automatisk versionshistoriken upprätthåller ett register över varje förändring och effektivt lagrar endast förändringar, viktigt när man hanterar stora CAD-filer.
  • Checka in / check-out underlättar samarbete i team och undviker konflikter och dataförlust när en person skriver förändringar av en annan.
  • Säker tillgång behörigheter genom dokument med Windows Active Directory support.
  • Remote och offline tillgång gör att handlingar som är tillgängliga från ett jobb eller kund, även om ingen tillgång till Internet finns tillgänglig.
  • Logg och granskningsregistreringar spårar alla dokument i verksamheten

Document Management for Architecture, Engineering & Construction.