Kv Automatsvarven 2, Malmö


UPPDRAG

Leverans av teknisk dokumentation för teleanläggningar.

INFORMATION

Nybyggnad av kontors –och produktionslokaler.

ominotorta