LUX, Lund


UPPDRAG

Leverans av teknisk dokumentation för Entré-, passagekontroll.

INFORMATION

De tidigare naturvetenskapliga byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen förvandlas nu till en efterlängtad samlingspunkt kallad Lux för humaniora och teologi. HT-fakulteterna binds därmed ihop då alla verksamhetsdelar ryms i det nya komplexet Lux och det intilliggande Sold.

LUX_skiss-Jais-Arkitekter-AB