Nytt Projekt – Rådhuskvarteret Kristianstad


Uppdrag

FSRAB har fått i uppdrag att leverera teknisk dokumentation för brand-, utrymningslarmanläggning inom Rådhuskvarteret i Kristianstad.

Kund: Bravida Prenad, Lund

Projektinformation

Rådhuskvarteret i Kristianstad byggs om till ett nytt kommun- och regionhus som ska stå klart i början av 2014

Bild FOJAB arkitekter. Bilderna får lämnas vidare endast under förutsättninga att mottagaren gör det samma.