Utrymningsplan

 

Vi kan utföra utrymningsplaner till er, nedanstående information behöver vi för att kunna utföra korrekta utrymningsplaner.

  • Återsamlingsplatsen, benämn det med ett namn t.ex ”Hotellreception”
  • Utrymningsvägar
  • Handbrandsläckare, inomhusbrandposter, och brandlarmknappar
  • Tavlans placering och vilken vägg den skall placeras på

Utrymningsplaner utföres i A3 eller A4.


Comments are closed.